Quà sinh nhật từ báo Doanh nhân Sài Gòn

Lên trang bìa một tờ báo uy tín mà không hề hay biết gì là có thật.

Sự tích nguồn gốc cái tên “Doanh nhân Hạnh phúc” bắt đầu từ trang bìa và bài phỏng vấn này.

Cám ơn tình cảm & món “quà sinh nhật” của quý báo.

Trang bìa báo Doanh nhân Sài Gòn số vừa ra. Có một câu chuyện liên quan đến trang bìa này. Khi nhận trả lời phỏng vấn…

Posted by Tạ Minh Tuấn on Wednesday, 28 June 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *