Thật ra thì Nam Mỹ còn rất “hoang sơ” với người Châu Á

Bằng chứng là tôi đã ở đây mấy hôm và đã đến rất nhiều nơi công cộng, gặp vô số kể người qua lại, nhưng cho đến thời điểm này tôi vẫn là người Châu Á duy nhất. Tất nhiên là không thấy hội Chinese.

P.S: Người Brasil mê bóng đá như dân Israel mê khởi nghiệp. Vậy người Việt Nam thì mê gì nhỉ?