Sinh nhật con gái yêu

-Baba, ba biết gì chưa?

-Gì con gái yêu?

-Việt Nam thắng rồi đó ba, vô chung kết luônnnn!

-Vui quá con ha. À, con yêu, con biết gì chưa?

-Dạ chưaaaaaa

-Hôm nay sinh nhật con đó. Chúc mừng sinh nhật con gái yêu! Ba luôn mang con trong trái tim mình. Con là điều kỳ diệu của ba.