Sinh nhật hạnh phúc!

Sinh nhật hạnh phúc bên cạnh các học viên doanh chủ, CEO, Yuppie… giỏi giang, nghị lực ở khu vực miền Bắc & Hà Nội. Cám ơn tấm lòng, những lời chúc và sự sắp xếp tử tế của các học viên, các Đại sứ, cũng như Cộng đồng Yuppies.

Sứ mệnh vẫn luôn tiếp diễn!