Sóc @ Talkshow chia sẻ “Bước ra khỏi vùng an toàn” ở Đà Nẵng, tổ chức bởi JOB! Đà Nẵng

Các Jobers Đà Nẵng, gốc là Yuppie Đà Nẵng, nhân dịp tôi về thăm miền Trung liền tổ chức ngay chương trình này để giúp lan toả văn hoá đọc sách ở ĐN càng mạnh mẽ hơn. Tỷ lệ đọc sách của Việt Nam hiện nay mới chỉ là 0.8 cuốn sách/ người/ năm. Tỷ lệ này của Malaysia, Mỹ, Israel, Nhật… đều hơn 10 cuốn/ năm (gấp > 10 lần) và GDP trên đầu người của các quốc gia này cũng gấp Việt Nam từ 10-20 lần. Chỉ với tính chất tham khảo, tỷ lệ này của Bill Gates là 50 cuốn/ năm, Tony Robbins thời đọc nhanh là 100 cuốn/ năm, Elon Musk đọc 10 giờ/ ngày còn Warren Buffet đọc 500-1000 trang sách/ ngày. Tất nhiên là họ đọc bằng Não.

JOB – Journey of Books – Hanhtrinhsach.com, là dự án phi lợi nhuận giúp trao đổi sách, thảo luận sách, đọc sách miễn phí, có quy mô toàn quốc, hiện có mặt tạo tác động xã hội tích cực tại Đà Nẵng, Sài Gòn, Cần Thơ, Hà Nội, BMT, Kontum, Quảng Ngãi. Đây là một đóng góp khác cho xã hội của TMT Group và cộng đồng Yuppie toàn quốc.