Sống trọn vẹn

Sống trọn vẹn để khi tự chữa lành nó không chỉ là những giọt nước mắt vì hối tiếc, khóc được và buông xả cảm xúc được thì rất tốt, và rồi nó sẽ chuyển hoá thành nụ cười của sự an yên & hạnh phúc từ bên trong.

Great Dad & Mom We Have!