Sự thật chỉ có một…

  • by

Sự thật chỉ có một, nhưng có rất nhiều góc nhìn và con đường khác nhau để đi đến đó. Vì thế những tôn giáo khác nhau thường đồng ý với nhau về mục tiêu cuối cùng của con đường nhưng lại mâu thuẫn với nhau về con đường cần đi. Đôi khi, trong sự cực đoan, một người có thể bám víu vào tôn giáo của mình và phủ nhận những con đường khác. Tất nhiên, cũng có những con đường dẫn ta đi xa rời sự thật. Nhưng tất cả được tồn tại đều có lý do, đều là bài học. Mỗi con đường lại phù hợp với hành trình tiến hóa của mỗi người. Có người ở thời điểm này phù hợp với lễ nghi, cúng bái, ta không nên lên án điều đó, mà hãy hiểu giản dị rằng mỗi người có những điều phù hợp riêng để thực hành, ở một mức độ tiến hóa nào đó ta chưa thể đi đến những thực hành sâu sắc và cấp tiến hơn, thì đó là bước đệm cần thiết. Có người phù hợp với tâm linh cực đoan, đó cũng là bài học cho họ. Có người bám víu vào một truyền thống từ rất lâu và cho rằng giáo pháp của mình ở trên tất cả, trên con đường họ đi họ sẽ nhận ra mình còn mắc kẹt ở chỗ nào. Điều gì cần đến sẽ đến. Có người đã giải thoát và tự do khỏi tôn giáo, nhưng khi ấy lại trở nên “anti” tôn giáo, tẩy chay tôn giáo, điều đó, thật ra cũng là 1 dạng mắc kẹt và dính mắc khác – dính mắc vào 1 thái cực ngược lại. Cho đến một lúc nào đó, chúng ta có thể tự do khỏi mọi tôn giáo mà vẫn được truyền cảm hứng bởi tất cả tôn giáo… không dính mắc vào “tôn giáo” hay “không tôn giáo”, và có thể sống với những tiềm năng khai sáng cũng như những phẩm chất đẹp đẽ của sự thức tỉnh của chính mình 😊