Ta có hẹn tạo nên niềm “Tự hào Việt Nam” vào cuối năm nay

Cả Queen hay X-Japan đều đã từng khiến tôi say sưa và đắm mình vào trong âm nhạc của họ, cũng như câu chuyện mà họ muốn kể cho tôi nghe, tất cả những chất liệu tạo nên thông điệp từ cuộc đời, sự cống hiến và tất cả những thành công cũng như mất mát của họ. Một là niềm tự hào của nước Anh, một là niềm tự hào Nippon. Hẹn cuối năm nay chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên niềm “Tự hào Việt Nam”. Giờ G sắp đến. Mọi thứ sắp được bật mí! Bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *