Tại Cực Bắc của Tổ Quốc, cột cờ Lũng Cú

Từng khung cảnh dần hiện ra trước mắt
Ở tại bến tàu ngày ấy…
“Gặp nhau khi Trăng trên đỉnh đầu.”

Thời gian không chờ đợi một lời ước hẹn
Và mặt trời cũng trở thành kẻ thù tồi tệ nhất
Bầu trời phía Đông đang dần sáng lên
Tạm biệt…

Nếu có một điều ước
Anh sẽ ước có đến hai Mặt trăng
Để đêm không bao giờ cạn
Và khoảnh khắc chia tay không bao giờ đến.

– Trước Bình Minh Luôn Là Đêm Tối, Chapter 14 –