Tại Fansipan – Nóc nhà Đông Dương

“Hạnh phúc” bắt đầu từ “Một”.

#FaceHappiness