Tại những nơi có Thần Mặt Trời – Cảm thấy thân quen

  • by

Thần Đạo (Shinto) cũng có thờ Thần Mặt Trời. Tôi từng có mặt ở nhiều nơi thờ Thần Mặt Trời trên thế giới, kể cả những nơi rất khó để đến. Nên dịp đến Kyoto không thể bỏ qua vài ngôi đền như thế.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *