Tại những nơi có Thần Mặt Trời – Cảm thấy thân quen

Thần Đạo (Shinto) cũng có thờ Thần Mặt Trời. Tôi từng có mặt ở nhiều nơi thờ Thần Mặt Trời trên thế giới, kể cả những nơi rất khó để đến. Nên dịp đến Kyoto không thể bỏ qua vài ngôi đền như thế.