Tại… Tháng 6 đầy hoài niệm ?

Tháng 6 đầy hoài niệm làm nhớ hồi nhỏ xem phim hay đọc truyện vẫn thích các nhân vật phản diện đẹp trai như trong hình ?

[@Bogota, Colombia]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *