Tăng trưởng kiểu Startup

Đầu tư vào em nó từ khi chưa có kết quả nào và chưa biết cách tạo ra lượt tư vấn nào. Đội founder đã rất tâm huyết. Cho đến khi tìm ra know-how và CTTC rồi là tăng trưởng 100%, thậm chí 300%, 500%. Từ lúc chật vật 5,10,20 booking mỗi tháng… và rồi cũng có hàng ngàn lượt booking mỗi tháng qua nền tảng Tago.guru – Market Leader về Tâm lý, Tâm linh, Chỉ dẫn Nghệ thuật sống & Tarot online tại Việt Nam.

Không biết gả em nó đi được chưa? Ai muốn vào game này chung với mình nhỉ? Cơ hội đầu tư vào Startup đi đầu trong một thị trường vô cùng triển vọng mà team này có những công thức đặc biệt để thành công.

Tago – thành viên của Tổ hợp Guru Startups