Tào Tháo – Pele

Trên phim, Tào Tháo nói: phàm trên đời việc đại sự nào làm trọng, cứ về nhà hỏi ý kiến vợ, vợ khuyên bảo sao cứ làm… ngược lại, ắt thành công!

Ngoài đời, xem bóng đá: thấy Pele phán đội nào thắng cứ… bắt đội ngược lại, ắt thắng độ!

Vì thế tối nay mình lo cho số phận của tuyển Anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *