Tập trung

Làm business
Là bạn “nhìn thấy” phía trước có một kho báu
Bạn quyết tâm đi
Nếu trước mặt là hố, bạn lấp hố
Nếu trước mặt là sông, bạn làm cái bè
Mấu chốt là có một màn sương
Bạn không biết sau màn sương đó là cái gì?
Nếu niềm tin mãnh liệt, bạn hãy đi.

Tiếp theo là cách đi
Trên đường đi có bị rối với nhiều cơ hội không phù hợp hay không?
Tập trung vào Core Business
Ví dụ đi biển
Bạn đi một mạch đến được biển lúc 9h sáng
Thì tắm được 3-4 tiếng
Enjoy, thoải mái, tận hưởng “thành quả”
Còn nếu đến lúc 1h chiều
Thì chỉ tắm được 1 tiếng
Do lượm lặt quá nhiều trên đường đi nên đến trễ.

Nhiều doanh nghiệp không chết vì không có cơ hội
Họ chết vì “bội thực” cơ hội
Sống trên đời cần biết mình có thể làm tốt việc gì, và không thể làm tốt việc gì
Những ai biết được điều đó
Sẽ không bao giờ phải đặt mình vào trong hoàn cảnh khó khăn
Do mình tự tạo ra cho mình
Khiến đường đi vốn gian nan lại thêm chồng chất gian nan
Tập trung.

#tmt_business