Thả nhẹ…

“Cái gì” sẽ xuất hiện tại Đại hội Yuppies Toàn quốc 2018 vậy nhỉ?

Http://bit.ly/DAIHOI_KHOINGHIEP2018