Tháng 12 – “Tháng của Đại hội”

Tháng 12 hàng năm đối với Cộng đồng Khởi nghiệp & Lãnh đạo Yuppies, luôn là “Tháng của Đại hội”, với thật nhiều những bài học và trải nghiệm giúp bạn thay đổi để có một năm mới tuyệt vời hơn.

http://bit.ly/DAIHOI_KHOINGHIEP2018

https://youtu.be/dRcLPpdKa9g