Tôi yêu Messi và Ronaldo

95% bài viết “phán xét” Messi và Ronaldo xoáy vào những đặc điểm cá nhân, thật ra lại đến từ những người chẳng hiểu gì về hai cá nhân này và bài viết rơi vào dạng “tát nước theo mưa”.

Điều tích cực cần nhìn vào là hai con người này đã cống hiến cho bóng đá trong 10 năm qua. Suốt cả thập kỷ qua, nhờ có họ mà bóng đá đẹp vẫn còn ngự trị, và trái tim của những người mộ điệu vẫn được nhảy múa, hoan hỷ và xúc động, để thấy rằng chúng ta vẫn không vô cảm. Họ là những tấm gương về tinh thần kỷ luật, vượt qua giới hạn của chính mình cũng như khát vọng vươn đến sự hoàn mỹ trong cuộc đời hữu hạn mà cũng đáng sống này.

Họ đủ thông minh và đủ tài năng để hiểu những “huyền thoại” cứ tối ngày được nhai lại kiểu “một con én không làm nên mùa xuân” hay “trong 1 tập thể, người không thể thay thế là người đầu tiên cần phải thay thế” (câu này là do tôi thường xuyên nói ra nhưng tôi chẳng bao giờ nói với trường hợp của Messi và Ronaldo).

Muốn phân tích thì phải có chiều sâu hơn như thế nhưng tôi chợt nhớ đến một câu nói trong Games of Throne: “Từ khi nào mà một con Sói lại dám phán xét một con Sư tử cơ chứ?”, nên thôi trong tất cả mọi trường hợp quá sâu quá nguy hiểm cứ đổ hết cho… Định Mệnh các bạn nhé.

Tôi yêu Messi và Ronaldo. Cảm ơn vì tất cả.