Tròn một năm

Tròn một năm ha, ở môi trường ấy em ấy hẳn đã làm việc với rất nhiều “vị sếp” có tầm trên cả nước này trước đây, vậy mà vẫn ưu ái nhận xét như vậy, khi không còn làm việc với nhau.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, thời gian vẫn trôi mau, sống không để lại thêm điều gì phải nuối tiếc.