Trước bình minh luôn là đêm tối

  • by

Lướt Facebook dạo thấy thiên hạ vẫn chia sẻ nhiều cảm nhận về “Trước bình minh luôn là đêm tối” + nhớ ra có mấy tấm hình trước giờ quên Up :- )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *