Trước bình minh luôn là đêm tối – từ 7 tuổi đến 70 tuổi đọc đều “ngộ” được

Vì Sách do TMT viết dành cho từ 7 tuổi đến 70 tuổi đọc đều “ngộ” mà. Đó luôn là phong cách của chúng tôi.

Nhân tiện, website đặt sách để tặng cho người thân/ người quen nào mà bạn muốn họ chuyển hoá, thay đổi tích cực hơn (đôi khi là tặng cho chính mình sự thay đổi) là:

http://truocbinhminhluonlademtoi.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *