Trước thềm Đại hội 2018

Chúng ta đến với nhau từ “Hành Trình”. Mỗi cuối năm, gặp lại nhau tại “Đại Hội”. Và khi giai điệu của “YUP Ca” vang lên. Con tim bạn biết rằng “Tất cả chúng ta là một”.

Từ 2017 đến 2018
Hẹn gặp cả nước sáng mai!