Từ câu nói của chị Tạ Bích Loan: “Làm từ thiện để làm gì?”

  • by

Ngày xưa tôi định nói: phán xét nặng nề câu của chị Tạ Bích Loan “Làm từ thiện để làm gì?” là ngu xuẩn, phản ánh một trí tuệ cũng không hơn nỗi từ “ngu xuẩn”.

Nhưng cứ phán xét nhau qua lại thì cũng chẳng giải quyết được cái gì nên thôi. Nói thế thì ta có gì tốt hơn đâu? Cái gọi là “cộng đồng mạng” ở đất nước ta không thể được thay đổi qua một vài bài post. Đó là vấn đề của hệ thống niềm tin ăn sâu vào bên trong qua nhiều thế hệ. Mà ta cũng là một phần của nó. Thế thì tập trung vào mình, và vào giáo dục thôi.

Và tôi sẽ quay lại câu chuyện từ thiện này trong năm 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *