Và… Countdown! 

Happy new year 2019!!!

1. Hạnh phúc tự thân: một mình mình vẫn có thể hạnh phúc từ bên trong
2. Hạnh phúc tự thân được rồi thì hạnh phúc hơn nữa khi những người xung quanh ta hạnh phúc
3. Hạnh phúc khi là một phần của một điều vĩ đại hơn bản thân mình. Hãy cùng gắn kết với một lý tưởng chung.

3 chia sẻ về hạnh phúc ngay dịp đầu năm với 1.000+ con người đã lặn lội từ khắp nơi trên cả nước đến Đà Nẵng, chúng ta đã cùng trải qua khoảnh khắc ý nghĩa này với nhau, nó sẽ còn đọng lại rất lâu ở bên trong.

#Daihoi2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *