Về với Sinh viên trong Dự án “Kotf – Kick off to future” do JCI Central Saigon tổ chức

Sáng nay về với Sinh viên lần cuối trong năm 2017. Dự án tuyệt vời “Kotf – Kick off to future” do JCI Central Saigon tổ chức.

Hy vọng các bạn sinh viên sẽ từ chỗ bị “đá đít” vào tương lai, chuyển thành chủ động kiến tạo nên tương lai cho mình, và cũng là tương lai của Việt Nam. Tất cả những gì mà thế hệ đi trước cần làm là nhận trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề có thể ngay trong thế hệ của mình và gieo những hạt giống tích cực vào thế hệ đi sau – các bạn chính là “di sản” của chúng tôi. Nếu không có những người đi trước truyền dạy, tôi cũng không thể khởi nghiệp khi còn là sinh viên. Vì vậy tôi luôn sẵn sàng đưa một phần “máu thịt” của mình cho các bạn trong những chương trình và cơ duyên mà chúng ta còn được gặp gỡ nhau.

#hanhtrinhchiase

#MakeVietnamABetterPlaceToLive