Vì sao người Do Thái dù phiêu bạt khắp nơi nhưng không có một người ăn mày?

Sau gần 1 tháng sống ở xứ Israel, gặp và đọc nhiều về người Do Thái, tôi tự nhận mình ở Việt Nam hợp 5, thì sống ở xứ sở của vua David có khi con đường mình đi còn đồng đạo, đồng tâm, và hợp 10 với điều kiện của môi trường. Có điều em vẫn yêu Việt Nam. Mk, tôi sinh ra là để thay đổi những gì tôi thấy còn chưa ổn :- )

Về bài báo:

Vì sao người Do Thái dù phiêu bạt khắp nơi nhưng không có một người ăn mày?