YUP Ca

Cuối tuần nghe YUP Ca (Sáng tác & Biểu diễn: Nhạc sĩ Lương Bằng Quang)

Thật ra không chỉ cuối tuần, mà đầu tuần, giữa tuần, ngày nào trong tuần, Morning, Noon, Afternoon, Evening, Midnight, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe YUP Ca để sống trong nguồn năng lượng của YUP, Yuppie và Hành Trình, để dấn thân hơn, cống hiến hơn, và khai phát nhiều hơn sức mạnh tiềm năng bên trong mình.

Enjoy every moment of Life!

Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=T6umqeW4GiM