Share This Post

YUP Ca

TMT Group

Cuối tuần nghe YUP Ca (Sáng tác & Biểu diễn: Nhạc sĩ Lương Bằng Quang)

Thật ra không chỉ cuối tuần, mà đầu tuần, giữa tuần, ngày nào trong tuần, Morning, Noon, Afternoon, Evening, Midnight, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe YUP Ca để sống trong nguồn năng lượng của YUP, Yuppie và Hành Trình, để dấn thân hơn, cống hiến hơn, và khai phát nhiều hơn sức mạnh tiềm năng bên trong mình.

Enjoy every moment of Life!

Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=T6umqeW4GiM

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ĐĂNG KÝ THEO DÕI

Hãy đăng ký để chúng tôi gửi những thông tin mới nhất cho bạn nhé!