Yuppie “Soái ca nhí”

“Soái ca nhí” này cũng từng “tốt nghiệp” Hành Trình, lớp học khởi nghiệp by TMT mà 7 tuổi có thể ngồi chung với 70 tuổi, rồi chứ bộ.

Chúc mừng con nhé, và chúc mừng ba mẹ của con, hai người học trò của Hành Trình.