?

Dạo này tôi rất thích “truyền cảm hứng” cho các bạn như thế này.