1 năm trước

1 năm trước viết bài này trong khi đang rảnh vì ngồi chờ mẹ và gia đình chuẩn bị đi ăn sáng tại Kyoto, Nhật Bản. Có ba ngồi bên cạnh. Khi đó có chuyến du xuân cùng gia đình. Tốc ký rồi post ngay và đi chơi. Viết nhanh vì có gì sẵn bên trong thì chia sẻ nấy, không câu nệ hình thức và kiến thức. Bài dài, chủ đề khó gặm nên không kỳ vọng gì. Viết xong cuối ngày về xem lại thấy thú vị với sự lan toả!

Nói một chút về thiền. Thiền là phương pháp không mang tính tông phái, tức là không phải thiền = tôn giáo. Tuy nhiên…

Posted by Tạ Minh Tuấn on Thursday, 12 April 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *