14.8.2012

Hồi sáng share ngày này năm trước, tối nay share ngày này… 6 năm trước.

Cũng chỉ tóm gọn trong 1 chữ là “Ngon” phải không các bạn?

Thời này có 1 chị nữ doanh nhân 5x “ngã giá” em một cách hơi bị nghiêm túc là $30k các bạn à. Nhờ vậy mà em biết mức giá của mình… sau khi từ chối ?

Hôm nay là một ngày rất entertainment ha!