2008-2018: 10 năm cho một chu kỳ

2008-2018

Kết thúc một chu kỳ.

Đó là 10 năm lập nghiệp.

Và cũng là ngần ấy thời gian trung thành

với những giá trị cốt lõi trong kinh doanh và hoạt động xã hội.

Đó là sự kết thúc.

Kết thúc để khởi đầu.

Mình đã thực sự không cầm được nước mắt.

Mình đã khóc.

Đàn ông thì không khóc ư?

Thật bullshit.

Hãy cứ khóc vì điều xứng đáng.

Có thể hiểu ý nghĩa của những giọt nước mắt đó như thế nào cũng được.

Nhưng mình đã, đang, và sẽ không cô độc.

Không biết đến khi nào mình mới có thể được nghỉ ngơi?

Nhưng điều đó.

Tất cả những điều đó.

Cũng xứng đáng thôi.