29.6.2016

2 năm trước thì có “bất ngờ” rất tích cực với Vietnam Airlines.