Share This Post

General

3 câu hỏi để bắt đầu một điều vĩ đại

3 câu hỏi để bắt đầu một điều vĩ đại:

1. Bạn có đau đớn về một điều gì đó?
2. Trong xã hội có nhiều người cùng đau đớn như bạn chứ?
3. Giữa bạn và họ có điểm chung gì hay không?

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ĐĂNG KÝ THEO DÕI

Hãy đăng ký để chúng tôi gửi những thông tin mới nhất cho bạn nhé!