5 giờ sáng ngày 21/08/2017 – Hành Trình Đà Nẵng 1708

5h sáng, Hành Trình X-Startup, Đà Nẵng. Những “hải tặc” Yuppie đã tham dự 100% từ 8h sáng hôm qua đến giờ, học xuyên đêm. Đây là ngày kết thúc thật tuyệt vời!