7 năm trước

7 năm trước và bây giờ, có phải bây giờ ngon dzai hơn không các bạn :- )

"Hãy cảm ơn những khó khăn, những thử thách khắc nghiệt, bởi vì nếu như không có khó khăn, sẽ không có ai cần bạn ở đây,…

Posted by Tạ Minh Tuấn on Friday, 20 April 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *