7 năm trước

7 năm trước và bây giờ, có phải bây giờ ngon dzai hơn không các bạn :- )

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2692068000177&set=a.2678010008736&type=3&theater