Amazon và hi vọng

Đây là những người thổ dân sống ở ven rừng Amazon, bên phía gần hơn với Brasil. Mấy ngày qua có thể họ đã phải sống trong một bầu trời đen kịt.

Rừng Amazon là nơi bắt đầu một loạt những trải nghiệm “lạ lùng”, và cũng là nơi con gái Max đã bắt đầu lựa chọn để đến với chúng tôi.

Amazon đang cháy kỷ lục và nếu cứ cháy như thế, rừng có thể mất và cả sông cũng có thể cạn. Không phải chuyện nhỏ.

Cảm xúc! Nhưng điều mà chúng tôi có thể làm là tiếp tục con đường chuyển hoá xã hội của mình thông qua đó kiến tạo một xã hội hoà bình, yêu thương và sự thật.

Tôi có hứa với Max rằng tầm 5 tuổi sẽ cho bé “quay lại” Amazon và tôi hy vọng thời điểm đó vẫn còn rừng để quay về.

Rừng cháy vì tâm của con người cũng “cháy”, nó thể hiện sự giả tạo, nhu cầu vật chất leo thang, và tâm năng của con người đi về sự huỷ hoại vì mất cân bằng giữa bên ngoài – bên trong, vật chất – tâm hồn, mà chúng ta có một phần trách nhiệm trong đó. Con người cần phải hiểu rằng mình không phải là chủ nhân của trái đất mà chỉ là một phần của trái đất. Hai cách nghĩ đó dẫn đến hai lựa chọn hành xử hoàn toàn khác nhau.