Báo Quảng Ngãi Số Xuân Kỷ Hợi

Đọc kĩ bài viết này trên Số Xuân Kỷ Hợi của Báo Quảng Ngãi, tôi cảm thấy hạnh phúc & biết ơn trên hành trình làm việc khắp tổ quốc có thể lan toả những giá trị tích cực đến quê hương tôi. Tất nhiên, giữa vòng xoáy cơm áo gạo tiền mà đa phần chúng ta đều vướng phải và chưa thoát ra được, thì mình làm được gì cho quê hương càng sớm thì càng tốt, sớm chừng nào quý chừng ấy, có chút nào hay chút ấy.

Lá rụng về cội.
Con cái về gia đình.
Người về với quê hương.
Tất cả cùng hướng về lý tưởng.