Bất ngờ “được” là “chủ trì” đám cưới Yuppie

Khi bạn bay từ Sài Gòn ra Đà Nẵng dự đám cưới đồng đội rồi bay về ngay trong tối hôm đó, (gần như) không ai biết bạn sẽ có mặt, nhưng có mặt rồi là “được” lôi lên “chủ trì” đám cưới vì là người “lớn” nhất ở đây (buổi lễ này không có gia đình hai bên).

Ngày xưa, tôi lười đi đám cưới, tôi nhờ bỏ phong bì giùm thôi. Vì tôi thấy đi đám cưới ngồi chung bàn, chẳng có networking gì diễn ra, mọi thứ cứ hình thức, và thời gian cứ trôi qua. Điều đó thật chẳng “Sexy” gì cả.

Bây giờ, tôi quý mấy cái đám cưới lắm. Nếu có mặt được, tôi mỉm cười hạnh phúc lắm, tôi nghĩ là phải thật tâm và thật lòng cũng như thật nhiệt thành chúc phúc cho lứa đôi khác. Thì mình cũng hạnh phúc thôi. Mỗi lần như vậy cũng là một lần tôi gieo hạt hạnh phúc mà.