Buổi chia sẻ đầu năm Canh Tý, tại BKE với chủ đề: Doanh nhân hạnh phúc

Buổi chia sẻ đầu năm Canh Tý, tại BKE. Chủ đề: Doanh nhân hạnh phúc.


Vui khi đồng điệu lan toả những nguồn năng lượng cần thiết cho năm mới, trong thời điểm dịch cúm hoành thành.