Cái được gọi là Sứ mệnh rốt cục có ý nghĩa gì hay không, hay chỉ là ảo tưởng?

  • by

Hỏi:

Cái được gọi là Sứ mệnh rốt cục có ý nghĩa gì hay không, hay chỉ là ảo tưởng?

Đáp:

“Sứ mệnh là cái ách quá khổ mà ta tự tròng vào cổ chính mình, và tròng vào cổ người khác”

Sứ mệnh vừa đúng lại vừa sai

Còn câu trên cũng vừa sai lại vừa đúng

Hội đa cấp bị biến tướng cũng có rất nhiều “sứ mệnh”Nếu sứ mệnh mà khiến ta không còn là con người của tự do thì phải xem lại

Nhưng đó là khi ta cũng phải hiểu thấu đáo tự do là gìTự do là thích làm gì thì làm, không còn có đúng không còn có sai

Hay tự do là nhận ra sự liên kết giữa mình và trời xanh, và hòa vào dòng chảy của vũ trụ, “surrender”, không còn cần phải phản kháng bằng trò chơi của tâm trí, hoàn toàn sống trong “flow”

Khi hoàn toàn thuận theo tự nhiên thì không còn có “sứ mệnh” nữa rồi, tất cả “trong suốt” hết, vũ trụ làm tất cả thông qua mình, đâu có cái “tôi” ở đây để mà có sứ mệnh “của tôi”. Ông Phật ổng không làm vì sứ mệnh. Hay ổng có sứ mệnh? Tất cả đều bổ sung cho nhau. Cần có trí tuệ để hiểu sâu sắc điều này…

Nhưng khi đã chấp nhận xuống đây, sống trong nhị nguyên, ai ai cũng có sứ mệnh của mình, có sẵn từ ngày đầu mình chào đời rồi, có sẵn bên trong mình rồi. Sứ mệnh không phải đi tìm, không phải ai chỉ cho mình, không phải ngồi sáng tạo ra sứ mệnh, mà là sẵn có bên trong. Sứ mệnh không phải Tạo ra, “chế” ra, mà là Khám phá ra. Thiền sẽ thấy, quan sát nhận biết sẽ thấy, thấu hiểu các dấu hiệu – tín hiệu – sự kiện đến với mình sẽ thấy, vâng vâng

Sứ mệnh vừa là ảo tưởng, vừa là sự thật là vậy. Sứ mệnh là cái ách đeo vào cổ mình. Mà cũng có ý như sau… “Đừng bao giờ chối bỏ sứ mệnh của mình”

Là vậy.

Bạn sinh ra ở đây chắc chắn bạn có sứ mệnh.

Đừng bao giờ chối bỏ sứ mệnh của mình. Bài giảng trong Hành Trình từ gần nhiều năm trước cho mình biết đến cả 1 chai nước nó cũng còn có sứ mệnh. Nếu nó sống đúng với sứ mệnh của nó thì nó cũng đồng thời tự do, hai cái đó xuất hiện cùng một lúc

Tất cả đều có sứ mệnh

Bài giảng trong Hành trình Thức tỉnh gần đây cho mình biết nên Cân bằng giữa Mục đích và Sứ mệnh

Những giảng dạy cấp tiến liên tục được trao gửi… đón nhận được hay không, ngộ ra hay không, còn do mình…

Cuộc sống này vừa vô nghĩa, vừa có ý nghĩa

Hiểu về vô thường thấy cuộc đời vô nghĩa

Hiểu sâu hơn mới thấy hóa ra vì vậy cuộc đời rất ý nghĩa

Hiểu tất cả là ảo ảnh thấy cuộc đời vô nghĩa

Hiểu ảo ảnh là để giáo dục, mới thấy trên đời này không có gì vô nghĩa cả, tất cả, tất cả mọi thứ đều có ý nghĩa

Sứ mệnh cũng vậy

Bạn đến trái đất này có một ý nghĩa quan trọng cho hành trình tiến hóa của bạn.

Hãy sống.

TMT.