Cảm thấy sống thật bằng cách thừa nhận mình sống ảo ?

“Đừng nhìn vào đôi mắt thánh thiện ấy, bởi nếu lỡ làm vậy, bạn sẽ thấy: mình như bị thôi miên hoàn toàn, rồi trái tim đã bị đánh cắp tự khi nào, và ngỡ rằng mình đang ở thiên đường”.

Tôi sắp tôn thờ chủ nghĩa độc thân đây.

Đầu tuần mà, cười lên đi anh em ??