Chia sẻ về “Doanh nghiệp Hạnh phúc” tại Sacombank

  • by

Hạnh phúc khi chia sẻ với gần 20.000 nhân sự của một ngân hàng về chủ đề “doanh nghiệp hạnh phúc”, “hạnh phúc tại nơi làm việc”, cùng với phó tổng giám đốc phụ trách nguồn nhân lực của ngân hàng. Chúng tôi cũng cảm nhận được những giá trị văn hóa tốt đẹp, nhất quán và nguồn năng lượng lành của những con người mà mình có dịp tiếp xúc lần này. Thật vui khi một biểu tượng gần với nguồn năng lượng vật chất như ngân hàng cũng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến những giá trị về tinh thần. Hướng đến một cuộc hôn phối hòa hợp giữa vật chất và tinh thần 😊