Chơi Lễ cùng Yuppie từ các miền trên cả nước sau Hành Trình Nha Trang – Khánh Hòa

Ngày Lễ vẫn miệt mài cùng các đồng đội, mãi mới có dịp thư giãn, nghỉ ngơi thật vui, hạnh phúc bên cạnh một vài Yuppie Nha Trang, Đà Nẵng, Sài Gòn, BMT, đại diện 2 công ty nhận đầu tư, truyền nhân. Số lượng không thể đủ đầy những đồng đội trên cả nước vẫn mỗi ngày tạo ra giá trị tích cực cho khách hàng, cộng đồng, nhưng lần này cũng là một hành trình thật tuyệt vời khi cả nước cùng hướng về, giúp đỡ, hỗ trợ người “em út” Nha Trang – Khánh Hoà trên Hành Trình chung của cả Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *