Chúa nhật bình yên bên Sóc

Ngày Chúa nhật bình yên, ba dẫn nàng bắt đầu Hành trình khám phá thế giới muôn loài. Bất ngờ nào sẽ xẩy ra?

-Ba con mình bắt đầu hành trình nhé?
-Ồ Kía (Ok phong cách của Sóc)