Công dân toàn cầu

“Công dân Toàn cầu” không phải là bạn phải đi du lịch hoặc làm việc trên toàn cầu, mà đơn giản là khi làm bất cứ việc gì, dù là ở đâu, hãy lưu ý ảnh hưởng mà nó gây ra cho toàn cầu. Bạn luôn có thể tạo ra một sự ảnh hưởng nào đó với thế giới này.

-Trước Bình Minh Luôn Là Đêm Tối, Chương 21, Trang 288-