Đã lấy được bản quyền ; )

Ba Sóc đã lấy được bản quyền rồi nhe! Suy nghĩ kĩ lắm mới cấp bản quyền cho ba đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *