Đại hội 2018 – Thủ lĩnh Talks

Những người đồng đội này đại diện cho hơn 80 Leader khác của YUP, và tất cả các thành viên trên toàn quốc, đã cất lên tiếng nói của mình tại Đại hội Yuppies 2018. Tiếng nói của họ đại diện cho những doanh nhân trẻ, người khởi nghiệp, nhà lãnh đạo và giới trẻ trong cộng đồng.

Chúng tôi chờ nghe tiếng nói (Voice) của bạn cất lên hàng năm, sau những giây phút hoạt động xã hội thật vui, vất vả mà ý nghĩa.

Mỗi cuộc đời là một thông điệp. Và cuộc đời của tất cả chúng ta hoà thành giai điệu của một bài ca.

YUP Ca. Make Vietnam A Better Place To Live.

#Daihoi2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *