Đãi ngộ nhân tài

Nếu không có cơ chế gắn liền sự thành công của doanh nghiệp với thu nhập nhân viên.
Họ không làm việc hết mình.

Ngay cả khi gắn thành công với thu nhập vẫn có một mặt trái nguy hiểm.
Họ được nhiều khi doanh nghiệp thành công nhưng không mất gì khi doanh nghiệp thất bại.
Dẫn đến có động cơ phiêu lưu trong kinh doanh để kỳ vọng công ty thành công lớn.

Công thức phù hợp của những nhà lãnh đạo giỏi nhất thế giới?
-Trả lương trung bình/ thấp (phần lớn mang tính danh nghĩa)
-Thưởng rất cao
-Quan trọng: cơ chế thưởng gắn chặt với thành công của doanh nghiệp trong Dài Hạn.

Ví dụ: Steve Jobs
Lương $1
Sau 6 năm Apple là số 1
Nhận hơn 5 triệu cổ phiếu tương đương 2 tỷ usd (khi đó).

Có thể dùng Esop
Dành ra % cổ phần để thưởng
Ví dụ FPT dưới 1%
VNG 12%
Mía đường Quảng Ngãi 5%
(Ở thời điểm bài này được viết. Tôi share lại note ngày xưa của mình)
Tôi triển khai Esop cho khoảng 5 doanh nghiệp của mình rồi.
Mọi thứ đều có 2 mặt
Cái quan trọng là khi doanh nghiệp thành công
Anh em kiên trì đi cùng mình được gì?
Và đó là điều
Mà cái tâm của người lãnh đạo phải suy nghĩ đến.

#tmt_business