Diễn thuyết cho Honda Việt Nam – The Power of Dream

Khi ngồi nghe các bạn ca sỹ hát, thú thật là tôi không biết đến các ca sỹ này, nhưng rất nhiều người thuộc lòng lời bài hát của họ. Và chính tôi đã tận hưởng từng giai điệu của các bài hát đó. Thật tuyệt!

Đến phần của mình, tôi lại tiếp tục lan toả những giá trị cần thiết thôi. Cho dù thế nào, sứ mệnh của chúng ta vẫn thế. Đã thuộc về “dòng chảy” của sứ mệnh đó, thì chỉ có thể tận tâm đến giây phút cuối cùng.

Tôi đoán là bạn sẽ khó mà biết được khi nào là bài diễn thuyết cuối cùng của đời mình, nên mỗi khi còn diễn thuyết, hãy làm nó bằng tất cả trái tim của mình.

#Make_Vietnam_A_Better_Place_To_Live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *